Zakres badań w ESC GLOBAL

Laboratorium analityczne wykonuje badania w zakresie:

 1. Badania – Podstawowe parametry badań
 • Stężenie jonów wodorowych (pH) Zakres: 2.0 – 14.0PN-EN ISO 10523:2012
 • Przewodność elektryczna Zakres: 1,8 – 100 000 µS/ cm PN-EN 27888:1999
 • Twardość ogólna Zakres: 3,5 -20 °dH za pomocą gotowych testów HACH LCK 327
 • Chlorki Zakres: 1-70 mg/l Cl-; 70 – 1000 mg/l Cl za pomocą gotowych testów HACH LCK 311
 • Żelazo Zakres: 0.2 – 6.0 mg/l za pomocą gotowych testów HACH LCK 321
 • Zasadowość P Zakres: 0,4 – 20 mmol/l PN-EN ISO 9963-1:2001 Metoda miareczkowa
 • Zasadowość M Zakres: 0,4 – 20 mmol/l PN-EN ISO 9963-1:2001 Metoda miareczkowa
 • Krzemionka Zakres: 4,9 – 100 mg/l SiO2 za pomocą gotowych testów HACH Metoda 8185
 • Mangan Zakres: 0,0085 – 0,5 mg/l Mn za pomocą gotowych testów HACH LCW 532
 • Magnez Zakres: 0-100 mg/l za pomocą gotowych testów Palintest /21
 • Twardość wapniowa Zakres: 0 – 500 mg/l CaCO3 za pomocą gotowych testów Palintest /12
 • Cynk Zakres: 0 – 4.0 mg/l za pomocą gotowych testów Palintest /35
 • Molibdeniany Zakres: 0 – 20 mg/l MoO4 , 0 – 100 mg/l MoO4 za pomocą gotowych testów Palintest /42/22
 • Siarczany Zakres: 0 – 200 mg/l SO4 za pomocą gotowych testów Palintest /32
 • Siarczyny Zakres: 0 – 500 mg/l Na2SO3 za pomocą gotowych testów Palintest /34
 • Dwutlenek chloru Zakres: 0 – 9.5 mg/l ClO2 za pomocą gotowych testów Palintest /7.3
 • Poliakrylany Zakres: 1 – 30 mg/l za pomocą gotowych testów PrimeLab /85
 • Organofosfoniany Zakres: 0 – 20 mg/l PO4 za pomocą gotowych testów Palintest /44
 • Azotany Zakres: 0 – 1 mg/l N, 0 – 20 mg/l N za pomocą gotowych testów Palintest /23
 • Miedź Zakres: 0 – 0.5 mg/l Cu za pomocą gotowych testów Palintest /10
 • Glin Zakres: 0 – 0.5 mg/l Al za pomocą gotowych testów Palintest /3
 • Wolny chlor Zakres: 0 – 5.0 mg/l za pomocą gotowych testów Palintest /7

 

 1. Analiza pierwiastków w wodzie – ICP -OES – PN-EN ISO 11885:2009

Zakres:

 • Ag, Cd (0,05 – 100 ) mg/l
 • Mn, Pb (0,06 – 100 ) mg/l
 • Al (0,03 – 500) mg/l
 • Ba, Cr, Ni, (0,03 – 100) mg/l
 • Ca, Cu (0,03 – 10 000 ) mg/l
 • Fe (0,05 – 2000) mg/l
 • K (0,5 -1000) mg/l
 • Mg (0,1 – 1000 mg/l
 • Zn (0,06 – 1000) mg/l
 • P (0,06 15 000 ) mg/l
 • Na (1,5 – 50 000) mg/l
 • S (0,7 – 15 000 ) mg/l
 • Si (0,3 – 5000 ) mg/l

 

 1. Analiza pierwiastków w osadzie ICP -OES – PN-EN ISO 16170:2016

Zakres:

 • Ag (54,5 – 450 )mg/kg
 • Al (14,5 – 95 000) mg/kg
 • Ba (98,7– 1000) mg/kg
 • Ca (86,6 – 460 000 ) mg/kg
 • Cd (75,5 – 500) mg/kg
 • Cr (75 – 21 450) mg/kg
 • Cu (60 – 450 000) mg/kg
 • Fe (74,5 – 600 000) mg/kg
 • K (155,5 – 9 000) mg/kg
 • Mn (104 – 2000 mg/kg
 • Ni (55,5 – 2 000) mg/kg
 • Mg (140 – 100 000) mg/kg
 • Na (350 – 250 000) mg/kg
 • P, (23 – 150 000) mg/kg
 • Si (135 – 150 000 ) mg/kg
 • Zn (109 – 150 000 ) mg/kg
 • Pb (17 – 100 ) mg/kg
 • S (161 – 15 000) mg/kg

 

 1. Analiza TOC dla wody – PN EN 1484 Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni IR
 • Stężenie węgla ogólnego (TC) Zakres: (0,5 – 2000) mg/l
 • Stężenie węgla ogólnego nieorganicznego (TIC) Zakres: (0,5 – 1000) mg/l
 • Stężenie ogólnego węgla organicznego (TOC) (z obliczeń)

 

 1. Analiza TOC dla osadu – PN EN 15936: 2013 -02 Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni IR
 • Stężenie węgla ogólnego (TC) Zakres: (0,50 – 50 000) mg/l
 • Stężenie węgla ogólnego nieorganicznego (TIC) Zakres: (0,5 – 50 000) mg/l
 • Stężenie ogólnego węgla organicznego (TOC) (z obliczeń)

 

 1. Żywica Jony żelaza w żywicy jonowymiennej mg/l IRON EXCHANGE RESIN FOULING TEST KIT RTK 001

 

 1. Analiza związków lotnych – Metoda chromatografia gazowa

 

Podstawą wykonania badań jest zlecenie przesłane na adres daniel@escglobal.co.uk