Poznaj firmę ESC GLOBAL

Firma ESC Global Sp. z o.o. to lider wśród producentów środków chemicznych do kondycjonowania wody przemysłowej w Polsce i jeden z czołowych producentów w Europie.

Firma ESC Global wchodzi w skład angielskiej grupy ENVIRONMENTAL SPECIALITY CHEMICALS Ltd i stanowi zaplecze technologiczne i produkcyjne dla firm wchodzących w skład tej grupy.

Wysoka i niezmienna jakość dostarczanych produktów i technologii zapewniona jest dzięki:

  • wykwalifikowanej kadrze,
  • współpracy z jednostkami naukowymi,
  • użyciu najwyższej jakości komponentów,
  • nowoczesnemu i wciąż rozwijającemu się laboratorium, wyposażonemu między innymi w chromatograf gazowy Shimadzu GC-2010 PLUS z detektorem ID-2010 PLUS.

Model rozwoju firmy

W bieżącym roku działalność firmy została doceniona zarówno na płaszczyźnie finansowej i technologicznej:

  • wyróżnienie w rankingu miesięcznika Forbes ‘DIAMENTY FORBESA 2016’,
  • 1 miejsce na liście rankingowej konkursu RPZP.01.05.00-IZ.00-32-001/16 (Oś priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji).

W ramach tego projektu rozbudowana zostanie część produkcyjna (zbiornik produkcyjny z funkcją stałego monitoringu właściwości fizykochemicznych) oraz badawcza (rozbudowa laboratorium, zakup analizatora składu chemicznego wody i osadów).

Od 2015 roku wszystkie produkty i usługi oferowane przez ESC Global Sp. z o.o. są sprzedawane pod nadzorem procedur ustanowionych w ramach systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2008 i ISO 14001 zaaprobowanego przez Buremu Veritas Certification (nr certyfikatu: PL004918/P).