Laboratorium Analiz Fizykochemicznych

Laboratorium analiz fizykochemicznych wykonuje badania wody (np. wody kotłowej i chłodniczej) oraz osadów pochodzących z przemysłowych układów wodno – parowych szczególnie powstających w kotłach oraz urządzeniach wchodzących w skład instalacji grzewczych i chłodzących.

W październiku 2018 roku laboratorium rozpoczęło proces wdrażania systemu zarządzania zgodny z aktualnymi wymaganiami normy
PN-EN ISO/IEC 17025.

Od 08 września 2020r. laboratorium posiada wdrożony, utrzymywany i stale doskonalony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025, potwierdzony certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1752, wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Mierniki i urządzenia wysokiej klasy

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesne sprzęty do badania właściwości fizykochemicznych wody i osadów, między innymi:

  • analizator składu chemicznego spektrofotometr ICP – OES (Agilent);
  • analizator węgla organicznego TOC (Shimadzu);
  • spektrofotomter UV-Vis (Hach);
  • chromatograf gazowy z detektorm BID (Shimadzu);
  • fotometr (Palintest);
  • mineralizator mikrofalowy (Ertec Poland);
  • wagi (Radwag);
  • ph – metry (Elmetron);
  • konduktometry (Elmetron);

Najwyższy standard badań

Urządzenia obsługiwane są przez wysoko wykwalifikowany personel. Badania wykonywane są zgodnie z zakresem i metodami podanymi w aktualnych normach polskich oraz normach międzynarodowych.

Działalność laboratoryjna prowadzona jest w sposób bezstronny i jest zorganizowana i zarządzana w taki sposób, aby chronić bezstronność w prowadzonych badaniach.

Laboratorium zapewnia poufność informacji i ochronę praw własności klienta.

Wybierz interesujący Cię dział: