Analiza pierwiastków w osadzie kamień kotłowy

PARAMETRY BADANIA PARAMETRY ANALIZY STATUS*
Analiza pierwiastków w osadzie kamień kotłowy Stężenie pierwiastków
Zakres:
Al (50 – 1500) mg/kg
Ba (50 – 1500) mg/kg
Ca (100 – 400 000 ) mg/kg
Cd (50 – 200) mg/kg
Cr (50– 3500) mg/kg
Cu (50 – 3500) mg/kg
Fe (210 – 650 000) mg/kg
K (70 – 35 000) mg/kg
Mg (50 – 200 000) mg/kg
Mn (50 – 3500) mg/kg
Na (80 – 400 000) mg/kg
Ni (50 – 2500) mg/kg
P (50 – 110 000 ) mg/kg
Pb (50 – 1500 ) mg/kg
S (100 – 150 000) mg/kg
Si (100 – 10 000) mg/kg
Zn (50 – 10 000) mg/kg
PN-EN 16170:2016 z wyłączeniem punktu 2, mineralizacja – wg. EPA 3051A wyd. 1 /2007
A

* A – akredytowane , N – nieakredytowane, Q – objęte systemem jakości