Sprawność złoża jonowymiennego

PARAMETRY BADANIA PARAMETRY ANALIZY STATUS*
Analiza zawartości żelaza w żywicy jonowymiennej Zmiękczanie wody przy użyciu złoża jonowymiennego polega na usunięciu z wody składników powodujących jej twardość na zasadzie wymiany jonów wapnia i magnezu (odpowiedzialnych za twardość wody) na jony sodu. Proces ten zachodzi podczas przepływu wody przez żywicę jonowymienną. Jeżeli woda zawiera wysokie wartości żelaza wówczas jony te są również pochłaniane przez żywicę. Jony żelaza nie są usuwane podczas regeneracji i w związku z tym sprawność jonowymienna złoża maleje.

Zawartość żelaza (Fe)
Zakres: (0 – 100) mg/l Fe
Małe zanieczyszczenie, mało prawdopodobne występowanie poważnych problemów przy pracy.
Zakres: (100 – 250) mg/l Fe
Średni do wysokiego stopień zanieczyszczenia. Przykładowe problemy: ograniczona wydajność, kiepska jakość wody.
Zakres: (> 250) mg/l Fe
Bardzo duże zanieczyszczenie.
Przykładowe problemy: ograniczona wydajność, kiepska jakość wody. Czyszczenie nie przedłuży pracy.
Metoda IRON EXCHANGE RESIN FOULING TEST KIT RTK 001

N,Q

* A – akredytowane , N – nieakredytowane, Q – objęte systemem jakości