Projekty UE w ESC GLOBAL

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014‑2020;

Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji:

NR Projektu TYTUŁ PROJEKTU
RPZP.01.05.00-32-0035/16 Wprowadzenie nowej generacji produktów z serii ESC 458 do konserwacji układów wody chłodzącej i kotłowej przez przedsiębiorstwo ESC GLOBAL Sp. z o. o.

 

Status: zakończony

Wartość ogółem: 676 500.00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 550 000.00 zł
Dofinansowanie: 247 500.00 zł

RPZP.01.05.00-32-W071/19 Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ESC GLOBAL Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym i krajowym poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów ESC 120 Plus do kondycjonowania wody w przemysłowych instalacjach kotłowni parowych.

 

Status: zakończony

Wartość ogółem: 753 129.00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 612 300.00 zł
Dofinansowanie: 275 535.00 zł

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014‑2020;

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw;

Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej:

NR projektU TYTUŁ PROJEKTU
RPZP.01.01.00-32-0013/18 Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad nowatorskim zastosowaniem pochodnych aminowych oraz związków polimerowych do produkcji innowacyjnych preparatów do kondycjonowania wody w przemysłowych układach kotłowych i chłodniczych.

 

Status: zakończony.

RPZP.01.01.00-32-0022/19 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ESC GLOBAL Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym i krajowym poprzez wprowadzenie innowacyjnych testów do analiz fizyko – chemicznych wskaźników jakości wody przemysłowej w układach wodno – parowych.

 

Status: w realizacji.