Zakres działalności laboratorium analiz fizykochemicznych

Zakres działalności laboratoryjnej obejmuje badania parametrów fizykochemicznych i chemicznych wody (w tym uzdatnionej, surowej, przemysłowej) oraz oznaczanie składu chemicznego wody i osadów z układów chłodzenia i z układów kotłowych dla klientów zewnętrznych (odnośnik do zakładki Analizy).

Akredytowany obszar działalności laboratorium szczegółowo określa Zakres Akredytacji Laboratorium Analiz Fizykochemicznych ESC Global Sp. z o.o. Nr AB 1752 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (będący załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji nr AB 1752 z dn. 08.09.2020). Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl – TUTAJ