Analiza TOC dla wody przemysłowej i surowej

PARAMETRY BADANIA PARAMETRY ANALIZY STATUS*
Analiza TOC dla wody przemysłowej i surowej Zawartość węgla ogólnego (TC) Zakres: (0,5 – 2000) mg/l
Zawartość węgla ogólnego nieorganicznego (TIC) Zakres: (0,5 – 1000) mg/l
Zawartość ogólnego węgla organicznego (TOC) (z obliczeń)
Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni IR, PN EN 1484:1997
N,Q

* A – akredytowane , N – nieakredytowane, Q – objęte systemem jakości