Analiza TOC dla osadu kamień kotłowy

PARAMETRY BADANIA PARAMETRY ANALIZY STATUS*
Analiza TOC dla osadu kamień kotłowy Zawartość węgla ogólnego (TC) Zakres: (0,50 – 50 000) mg/l
Zawartość węgla ogólnego nieorganicznego (TIC) Zakres: (0,5 – 50 000) mg/l
Zawartość ogólnego węgla organicznego (TOC) (z obliczeń)
Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni IR, PN EN 15936 :2013 -02
N,Q

* A – akredytowane , N – nieakredytowane, Q – objęte systemem jakości