Analiza - Podstawowe parametry wody

PARAMETRY BADANIA PARAMETRY ANALIZY STATUS*
Podstawowe
parametry
wody
Oznaczanie pH Zakres: 2.0 – 14.0
Metoda potencjometryczna; PN-EN ISO 10523:2012
N,Q
Przewodność elektryczna Zakres: 25 – 10 000 µS/ cm
Metoda: konduktometryczna; PN-EN 27888:1999
A
Twardość ogólna Zakres: 3,5-20 °dH
Metoda spektrofotometryczna, HACH LCK Nr 327, wydanie 1 z 07/2019
A
Twardość szczątkowa Zakres: 0,02-6 °dH
Metoda spektrofotometryczna, HACH LCK Nr 427, wydanie 1 z 07/2019
N,Q
Chlorki Zakres: 3 – 1000 mg/l
Metoda spektrofotometryczna, HACH LCK Nr 311, wydanie 1 z 11/2019
A
Żelazo Zakres: 0,45 – 6.0 mg/l Fe2+/3+/tot.
Metoda spektrofotometryczna, HACH LCK Nr 320, wydanie 1 z 07/2019
A
Krzemionka Zakres: 5 – 100 mg/l SiO2
Metoda spektrofotometryczna, HACH Nr 8185, wydanie 9 z 01/2014
A
Mangan Zakres: 0,008 – 0,5 mg/l Mn
Metoda spektrofotometryczna, HACH LCW Nr 532, wydanie 1 z 03/2020
A
Magnez Zakres: 3 – 50 mg/l Mg
Metoda spektrofotometryczna, HACH LCK Nr 327, wydanie 1 z 07/2019
N,Q
Wapń Zakres: 5 – 100 mg/l Ca
Metoda spektrofotometryczna, HACH LCK Nr 327, wydanie 1 z 07/2019
N,Q
Fosforany Zakres 5 – 90 mg/l PO43-
Metoda spektrofotometryczna, HACH Nr 049, wydanie 1 z 03/2019
N,Q
Magnez Zakres: 0-100 mg/l
Metoda fotometryczna, Palintest Nr 21, V1-10/05
N,Q
Twardość wapniowa Zakres: 0 – 500 mg/l CaCO3
Metoda fotometryczna, Palintest Nr 21, V1-10/05
N,Q
Molibdeniany Zakres: 0 – 20 mg/l MoO4
Metoda fotometryczna, Palintest Nr 42, V2- 09/11
N,Q
Molibdeniany Zakres: 0 – 100 mg/l MoO4
Metoda fotometryczna, Palintest Nr 22,V1-10/05
N,Q
Siarczany Zakres: 0 – 200 mg/l SO4 2-
Metoda fotometryczna, Palintest Nr 32, V1-10/05
N,Q
Siarczyny Zakres: 0 – 500 mg/l Na2SO3
Metoda fotometryczna, Palintest Nr 34, V1-10/05
N,Q
Dwutlenek chloru Zakres: 0 – 9.5 mg/l ClO2
Metoda fotometryczna, Palintest Nr7.3, V4-12/11
N,Q
Poliakrylany Zakres: 1 – 30 mg/l
Metoda fotometryczna, PrimeLab Nr 85
N,Q
Organofosfoniany Zakres: 0 – 20 mg/l PO4
Metoda fotometryczna, Palintest Nr 44, V1-10/05
N,Q
Azotany Zakres: 0 – 1 mg/l N, 0 – 20 mg/l N
Metoda fotometryczna, Palintest Nr 23, V2-01/15
N,Q
Żelazo Zakres: 0.005 – 0.250 mg/l Fe
Metoda spektrofotometryczna, Hach LCW 021, wydanie 3 z 03/2022
N,Q
Zawiesiny Zakres: 2 – 1000 mg/l
Metoda z zastosowaniem filtracji, PN-EN 872:2007
N,Q
Wolny chlor Zakres: 0 – 5.0 mg/l
Metoda fotometryczna, Palintest Nr 7, V1-10/05
N,Q

* A – akredytowane , N – nieakredytowane, Q – objęte systemem jakości