Analiza pierwiastków w wodzie przemysłowej i surowej

PARAMETRY BADANIA PARAMETRY ANALIZY STATUS*
Analiza pierwiastków w wodzie przemysłowej i surowej Stężenie pierwiastków
Zakres:
Ag (0,1 – 50) mg/l
Al (0,1 – 50) mg/l
Ba (0,1 – 50) mg/l
Ca (0,2 – 1500) mg/l
Cd (0,1 – 50) mg/l
Cr (0,1 – 50) mg/l
Cu (0,1 – 2500) mg/l
Fe (0,1 – 1000) mg/l
K (1 – 1000) mg/l
Mg (0,1 – 1000) mg/l
Mn (0,1 – 50) mg/l
Na (1 – 1500) mg/l
Ni (0,1 – 50) mg/l
P (0,1 – 1000) mg/l
Pb (0,1 – 50 ) mg/l
S (1 – 100 ) mg/l
Si (0,2 – 1000 ) mg/l
Zn (0,1 – 50 ) mg/l
Metoda spektroskopii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)
PN-EN ISO 11885:2009
A

* A – akredytowane , N – nieakredytowane, Q – objęte systemem jakości