Pracownik produkcyjno-magazynowy – oferta pracy

Wraz z rozwojem naszej firmy poszukujemy do pracy osoby na stanowisko pracownika produkcyjno-magazynowego.

Osoba na tym stanowisku w głównej mierze będzie odpowiedzialna za:
– realizację procesu produkcyjnego w oparciu o procedury i plan realizacji zamówień
– kontrolę ilości i kompletności produktów dostarczanych i wysyłanych

Wymagania:
– uprawnienia operatora wózków jezdniowych (widłowych)
– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
– umiejętność pracy w zespole
– znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:
– stałe zatrudnienie w stabilnej firmie
– niezbędne narzędzia pracy
– atrakcyjne wynagrodzenie
– miłą atmosferę pracy
– szkolenia i rozwój zawodowy

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: krzysztof@escglobal.co.uk

NOWE PRODUKTY W OFERCIE – ESC 858 & ESC 878

W ramach realizacji przez „ESC GLOBAL” Sp. z o.o. projektu pn. Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad nowatorskim zastosowaniem pochodnych aminowych oraz związków polimerowych do produkcji innowacyjnych preparatów do kondycjonowania wody w przemysłowych układach kotłowych i chłodniczych (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0013/18) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 2:

Nowe produkty w ofercie!

ESC 858 to produkty multifunkcjonalne, dostosowane do specyfiki układu kotłowego danego klienta, odpowiadające na jego potrzeby i rozwiązujące jego problemy. Preparaty ESC 858 w pełni zabezpieczają instalację kotłów parowych, bez konieczności stosowania wielu produktów odpowiedzialnych za hamowanie poszczególnych niekorzystnych zjawisk.

ESC 878 to innowacyjny inhibitor kamienia i korozji przeznaczony do stosowania w przemysłowych układach chłodniczych. Zapewnia skuteczną ochronę przed korozją i odkładaniem się osadów różnego pochodzenia we wszystkich typach instalacji wody chłodzącej.

Więcej informacji:

OPIS – ESC 858

OPIS – ESC 878

Logo

Dofinansowanie projektu pt. „ Dotacja na kapitał obrotowy dla ESC GLOBAL Sp. z o.o.”

ESC GLOBAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. „ Dotacja na kapitał obrotowy dla ESC GLOBAL Sp. z o.o.”., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Nr Umowy: POIR.03.04.00-32-0194/20-00

Wartość dofinansowania UE: 45 913,23 PLN

Dofinansowanie projektu

 

PRODUKTY ESC – UZDATNIANIE I KONSERWACJA WODY PRZEMYSŁOWEJ

Oferta produktów ESC do uzdatniania i konserwacji wody przemysłowej obejmuje zarówno produkty przeznaczone do układów kotłowych, jak i chłodniczych.

 

Preparaty do uzdatniania wody kotłowej:

 • ESC 10
 • ESC 19
 • ESC 114
 • ESC 320
 • ESC 456
 • ESC 853

 

Multifiunkcjonalne preparaty do zabezpieczania instalacji kotłów parowych:

 • Seria ESC 120 PLUS – produkty dostosowane do specyfiki układu kotłowego danego klienta, odpowiadające na jego potrzeby i rozwiązujące jego problemy. Nasze preparaty w pełni zabezpieczają instalację kotłów parowych, bez konieczności stosowania wielu produktów odpowiedzialnych za hamowanie poszczególnych niekorzystnych zjawisk.

 

Preparaty do uzdatniania wody chłodzącej:

 • ESC 26
 • ESC 275
 • ESC 288
 • ESC 874
 • ESC 877

 

Preparaty do uzdatniania wody kotłowej i chłodzącej:

 •  seria ESC 458 – inhibitory kamienia i korozji przeznaczone do stosowania w układach chłodniczych, kotłowych oraz innych przemysłowych obiegach wodnych. Zapewniają skuteczną ochronę przed korozją i odkładaniem się osadów różnego pochodzenia we wszystkich typach instalacji.

 

Biocycdy:

 • ESC 31
 • ESC 48
 • ESC 80

 

Preparaty do usuwania kamienia i zanieczyszczeń:

 • ESC DS 1
 • ESC DS 2

NOWY PRODUKT W OFERCIE – SERIA ESC 120 PLUS

Nowy produkt w ofercie!

Seria preparatów ESC 120 Plus to produkty multifunkcjonalne, dostosowane do specyfiki układu kotłowego danego klienta, odpowiadające na jego potrzeby i rozwiązujące jego problemy. Nasze preparaty w pełni zabezpieczają instalację kotłów parowych, bez konieczności stosowania wielu produktów odpowiedzialnych za hamowanie poszczególnych niekorzystnych zjawisk.

 

Więcej informacji:

OPIS – ESC 120 PLUS