Dofinansowanie projektu pt. „ Dotacja na kapitał obrotowy dla ESC GLOBAL Sp. z o.o.”

ESC GLOBAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. „ Dotacja na kapitał obrotowy dla ESC GLOBAL Sp. z o.o.”., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Nr Umowy: POIR.03.04.00-32-0194/20-00

Wartość dofinansowania UE: 45 913,23 PLN

Dofinansowanie projektu

 

Czytaj dalej