NOWE PRODUKTY W OFERCIE – ESC 858 & ESC 878

W ramach realizacji przez „ESC GLOBAL” Sp. z o.o. projektu pn. Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad nowatorskim zastosowaniem pochodnych aminowych oraz związków polimerowych do produkcji innowacyjnych preparatów do kondycjonowania wody w przemysłowych układach kotłowych i chłodniczych (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0013/18) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 2:

Nowe produkty w ofercie!

ESC 858 to produkty multifunkcjonalne, dostosowane do specyfiki układu kotłowego danego klienta, odpowiadające na jego potrzeby i rozwiązujące jego problemy. Preparaty ESC 858 w pełni zabezpieczają instalację kotłów parowych, bez konieczności stosowania wielu produktów odpowiedzialnych za hamowanie poszczególnych niekorzystnych zjawisk.

ESC 878 to innowacyjny inhibitor kamienia i korozji przeznaczony do stosowania w przemysłowych układach chłodniczych. Zapewnia skuteczną ochronę przed korozją i odkładaniem się osadów różnego pochodzenia we wszystkich typach instalacji wody chłodzącej.

Więcej informacji:

OPIS – ESC 858

OPIS – ESC 878

Logo