NOWE TESTY DO ANALIZY FIZYKO-CHEMICZNYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WODY PRZEMYSŁOWEJ W UKŁADACH WODNO – PAROWYCH

NOWE TESTY DO ANALIZY FIZYKO-CHEMICZNYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WODY PRZEMYSŁOWEJ W UKŁADACH WODNO – PAROWYCH

W ramach realizacji przez „ESC GLOBAL” Sp. z o.o. projektu pn. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ESC GLOBAL Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym i krajowym poprzez wprowadzenie innowacyjnych testów do analiz fizyko – chemicznych wskaźników jakości wody przemysłowej w układach wodno – parowych (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0022/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 2:

Nowe testy w ofercie!

Test do badania twardości ogólnej.

Test do badania twardości wapniowej.

Test do badania twardości resztkowej.

Test do badania twardości TAK&NIE.

Test do badania zasadowości M.

Test do badania zasadowości P.

Test do badania chlorków.

Testy do badania żelaza.

Test do badania siarczynów.

Test do badania molibdenianów.

Test do badania dietylohydroksyloaminy (DEHA).

Test do badania poliamin.

Test do badania poliakrylanów.

Test do badania organofosfonianów.

Roztwór buforowy pH 4.

Roztwór buforowy pH 7.

Roztwór buforowy pH 10.

Roztwór konduktometryczny 1413µS/cm.

 

Baner UE x4

Czytaj dalej