NOWY PROJEKT B + R

Mamy przyjemność poinformować, że dnia 18 października 2018 r. firma „ESC GLOBAL” Sp. z o.o. podpisała z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad nowatorskim zastosowaniem pochodnych aminowych oraz związków polimerowych do produkcji innowacyjnych preparatów do kondycjonowania wody w przemysłowych układach kotłowych i chłodniczych” (nr umowy: RPZP.01.01.00-32-0013/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 2.

Czytaj dalej