WYNIK POSTĘPOWANIA – ZAKUP WRAZ Z MONTAŻEM KOMPLETU REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO WYSOKIEGO SKŁADOWANIA (ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2).

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 27.08.2019r. na zakup wraz z montażem kompletu regałów magazynowych przystosowanych do wysokiego składowania w związku z planowaną realizacją przez „ESC GLOBAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością projektu pn. Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ESC GLOBAL Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym i krajowym poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów ESC 120 Plus do kondycjonowania wody w przemysłowych instalacjach kotłowni parowych (nr wniosku: RPZP.01.05.00-32-W071/19) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Kompletny wynik postępowania:

PDF

Czytaj dalej