Wynik postępowania – zbiornik mieszalniczy

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 06.03.2017r. na dostawę zbiornika mieszalniczego ze stali nierdzewnej z funkcją stałego monitoringu właściwości fizykochemicznych (pH/przewodność elektryczna/temperatura), w związku z realizacją przez „ESC GLOBAL” Sp. z o.o. projektu pn. Wprowadzenie nowej generacji produktów z serii ESC 458 do konserwacji układów wody chłodzącej i kotłowej przez przedsiębiorstwo ESC GLOBAL Sp. z o. o. (nr projektu: RPZP.01.05.00-32-0035/16) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Kompletny wynik postępowania:

PDF

Czytaj dalej