spektrofotometr

Jaki sprzęt wykorzystywany jest w laboratorium analiz fizykochemicznych?

Laboratoria analiz fizykochemicznych to miejsca, gdzie naukowcy przeprowadzają zaawansowane badania nad właściwościami chemicznymi i fizycznymi różnorodnych substancji. Aby móc prowadzić takie eksperymenty, niezbędne jest wyposażenie laboratorium w specjalistyczne urządzenia.

Aparatura pomiarowa – podstawa pracy w laboratorium

W laboratoriach analiz fizykochemicznych pracownicy korzystają z różnego rodzaju aparatury pomiarowej, która pozwala na dokładne określenie parametrów badanych substancji. Podstawowe urządzenia to między innymi spektrofotometry, które służą do analizy widmowej próbek oraz chromatografy, dzięki którym naukowcy mogą badać skład mieszanin chemicznych. Ważnym elementem wyposażenia są również mierniki pH oraz konduktometry, które pozwalają na kontrolowanie właściwości elektrochemicznych badanych substancji. W laboratoriach analiz fizykochemicznych nie może zabraknąć również precyzyjnych wag analitycznych, które umożliwiają ważenie próbek z dokładnością do setnych części miligrama.

Techniki przygotowania próbek

Oprócz aparatury pomiarowej, w laboratoriach analiz fizykochemicznych wykorzystuje się także różne techniki wstępne, pozwalające na odpowiednie przygotowanie próbek, dzięki czemu charakteryzują się one odpowiednią formą i czystością niezbędną do przeprowadzenia pomiarów. Należą tu takie techniki ekstrakcji jak mineralizacja na mokro próbek stałych, w celu przeniesienia substancji z jednej fazy do drugiej, np. z fazy stałej do płynnej. W laboratoriach analiz fizykochemicznych można także spotkać się z technikami takimi jak ekstrakcja do fazy stałej metodą SPE, destylacja czy różnego rodzaju metodami filtracji, które mają na celu oczyszczenie i izolację poszczególnych składników próbek.

Czytaj dalej