W jakim celu wykonujemy analizę pH i jak jest ona przeprowadzana?

Zastosowanie analizy pH w różnych dziedzinach

Analiza pH to powszechnie stosowane badanie, które pozwala określić kwasowość lub zasadowość substancji. Pomiar ten odgrywa kluczową rolę w wielu dziedzinach nauki i przemysłu. W artykule omówimy cele, dla których wykonuje się analizę pH oraz metody jej przeprowadzania.

Analiza pH znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. W medycynie pomiar ten jest niezbędny do monitorowania równowagi kwasowo-zasadowej organizmu, co ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie układów narządów.

W przypadku zaburzeń równowagi, jak np. kwasica czy alkalizacja, lekarze mogą odpowiednio dobrać terapię, aby przywrócić prawidłowe wartości pH. Badanie pH jest również nieodzownym elementem kontroli jakości w przemyśle spożywczym. Wartość ma bowiem istotne znaczenie dla trwałości produktów, ich smaku oraz bezpieczeństwa spożycia.

Przykładem może być przemysł mleczarski, gdzie analiza pH pozwala na ocenę świeżości mleka oraz właściwego przebiegu procesów fermentacyjnych w produkcji serów czy jogurtów.

analiza ph
Potrzebujesz pomiaru pH wody w swojej firmie?
Zleć wykonanie analizy fizykochemicznej przez naszego eksperta.

Pomożemy Ci rozwiązać problemy czystości wody i dobierzemy dostosowany preparat, który zoptymalizuje właściwości wody w procesie produkcji. Porozmawiaj z naszym ekspertem, aby poznać najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy.

Metody przeprowadzania analizy pH

Najbardziej powszechną i zarazem najprostszą metodą jest użycie papierków wskaźnikowych, zwanych również paskami lakmusowymi. Są one nasączone substancjami chemicznymi, które zmieniają kolor w zależności od kwasowości lub zasadowości badanej substancji.

Wystarczy zanurzyć pasek w próbce, a następnie porównać jego kolor z skalą barwną dołączoną do opakowania, aby odczytać wartość pH. Bardziej precyzyjne wyniki można uzyskać stosując elektrochemiczne mierniki pH, zwane potencjometrycznymi.

Takie urządzenia składają się z elektrody pomiarowej oraz wzorcowej, które są zanurzone w badanej substancji. Między elektrodami powstaje napięcie elektryczne proporcjonalne do wartości pH roztworu. Miernik odczytuje to napięcie i przelicza je na wartość pH, która jest wyświetlana na ekranie urządzenia.

Warto dodać, że istnieją również metody spektroskopowe, które pozwalają na pomiar pH za pomocą analizy widma absorpcyjnego badanej substancji. Metody te są jednak rzadziej stosowane ze względu na większą złożoność i wyższe koszty aparatury.

Produkty redukujące tlen i regulujące pH

ESC R 19L

Płynny regulator zasadowości dla wszystkich kotłów na bazie wodorotlenku sodu.

ESC 46

Redukcja tlenu na bazie kwasu askorbinowego do stosowania w przemyśle spożywczym.

ESC 853D

Produkt do konserwacji kotłów średnio i wysokociśnieniowych,
z redukcją tlenu.

ESC 501

Polimerowy stabilizator twardości, dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym.

Jaki sprzęt wykorzystywany jest w laboratorium analiz fizykochemicznych?

Aparatura pomiarowa - podstawa pracy w laboratorium

Laboratoria analiz fizykochemicznych to miejsca, gdzie naukowcy przeprowadzają zaawansowane badania nad właściwościami chemicznymi i fizycznymi różnorodnych substancji. Aby móc prowadzić takie eksperymenty, niezbędne jest wyposażenie laboratorium w specjalistyczne urządzenia.

W laboratoriach analiz fizykochemicznych pracownicy korzystają z różnego rodzaju aparatury pomiarowej, która pozwala na dokładne określenie parametrów badanych substancji.

Podstawowe urządzenia to między innymi spektrofotometry, które służą do analizy widmowej próbek oraz chromatografy, dzięki którym naukowcy mogą badać skład mieszanin chemicznych.

Ważnym elementem wyposażenia są również mierniki pH oraz konduktometry, które pozwalają na kontrolowanie właściwości elektrochemicznych badanych substancji.

W laboratoriach analiz fizykochemicznych nie może zabraknąć również precyzyjnych wag analitycznych, które umożliwiają ważenie próbek z dokładnością do setnych części miligrama.

spektrofotometr
Spektrofotometr do badania próbek
Potrzebujesz przeprowadzić badanie laboratoryjne?
Zleć wykonanie analizy fizykochemicznej przez naszego eksperta.

Pomożemy Ci rozwiązać problemy czystości wody i dobierzemy dostosowany preparat, który zoptymalizuje właściwości wody w procesie produkcji. Porozmawiaj z naszym ekspertem, aby poznać najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy.

Techniki przygotowania próbek

Oprócz aparatury pomiarowej, w laboratoriach analiz fizykochemicznych wykorzystuje się także różne techniki wstępne, pozwalające na odpowiednie przygotowanie próbek, dzięki czemu charakteryzują się one odpowiednią formą i czystością niezbędną do przeprowadzenia pomiarów.

Należą tu takie techniki ekstrakcji jak mineralizacja na mokro próbek stałych, w celu przeniesienia substancji z jednej fazy do drugiej, np. z fazy stałej do płynnej. W laboratoriach analiz fizykochemicznych można także spotkać się z technikami takimi jak ekstrakcja do fazy stałej metodą SPE, destylacja czy różnego rodzaju metodami filtracji, które mają na celu oczyszczenie i izolację poszczególnych składników próbek.

Preparaty chemiczne - Technologie membranowe

ESC BL4

Produkt do czyszczenia i płukania membran RO odwróconej osmozy.

ESC R 9L

Produkt do usuwania tlenu i chloru z instalacji RO. Posiada atest PZH.

MEMCLEAN 1

Produkt do usuwania zanieczyszczeń z membran RO. Posiada atest PZH.

MEMCLEAN 2

Produkt do usuwania zanieczyszczeń biologicznych z membran RO.

Do czego służy analiza TOC?

Zastosowanie analizy TOC w ochronie środowiska

Analiza TOC, czyli pomiar całkowitej zawartości węgla organicznego, to niezwykle istotne narzędzie wykorzystywane w badaniach środowiska. Pozwala ona na ocenę jakości wód oraz osadów, a także na monitorowanie procesów biologicznych i chemicznych zachodzących w ekosystemach. Dlaczego analiza TOC jest tak ważna i jakie korzyści niesie ze sobą jej stosowanie?

Węgiel organiczny jest naturalnym składnikiem ekosystemów, jednak jego nadmiar może prowadzić do negatywnych zmian, takich jak eutrofizacja czy zakwaszenie gleb. Analiza węgla organicznego TOC w wodzie i osadach odgrywa kluczową rolę w ochronie środowiska, gdyż pozwala na szybką identyfikację zanieczyszczeń organicznych.

Umożliwia m.in. podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych lub naprawczych w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla równowagi ekologicznej. Warto dodać, że analiza TOC jest również wykorzystywana w badaniach klimatycznych. Węgiel organiczny jest bowiem jednym z głównych składników materii organicznej, która pełni istotną rolę w cyklu węgla na Ziemi.

Badanie zawartości TOC w osadach morskich czy jeziornych pozwala na odtworzenie historycznych zmian klimatu, co z kolei może pomóc w prognozowaniu przyszłych trendów klimatycznych.

laboratorium
Badania laboratoryjne wody
Potrzebujesz wykonać analizę TOC?
Zleć wykonanie analizy fizykochemicznej przez naszego eksperta.

Pomożemy Ci rozwiązać problemy czystości wody i dobierzemy dostosowany preparat, który zoptymalizuje właściwości wody w procesie produkcji. Porozmawiaj z naszym ekspertem, aby poznać najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy.

Praktyczne zastosowania analizy TOC w przemyśle i medycynie

Stosowanie analizy węgla organicznego TOC w wodzie i osadach nie ogranicza się jedynie do badań środowiskowych. Metoda ta znajduje również zastosowanie w przemyśle oraz medycynie.

W przemyśle chemicznym, farmaceutycznym czy spożywczym kontrola jakości surowców, produktów oraz ścieków opiera się na badaniach zawartości TOC. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie wysokiej jakości produktów oraz minimalizacja negatywnego wpływu procesów produkcyjnych na środowisko.

W medycynie natomiast analiza TOC wykorzystywana jest do oceny czystości wody stosowanej do celów terapeutycznych, diagnostycznych czy farmaceutycznych.

Preparaty do usuwania kamienia i zanieczyszczeń

ESC CLEAN 8

Preparat przeznaczony do układów wykonanych z miedzi, stopów miedzi, stopów niklu, stali czarnej.

ESC CLEAN C507

Produkt do usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez tlenki, osady kamienia, osady soli, itd.

ESC DS 1

Związek chemiczny będący mieszaniną organicznych i nieorganicznych inhibitorów korozji.

ESC DS 2

Kwasowy produkt do czyszczenia układów wodnych, oparty na inhibitowanym kwasie fosforowym.

Dlaczego warto korzystać z usług akredytowanego laboratorium?

Akredytowane Laboratorium Badawcze

Akredytowane laboratoria są poddawane rygorystycznym kontrolom przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), które sprawdza ich zgodność z międzynarodowymi normami ISO/IEC 17025. Oznacza to, że takie laboratoria muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące kompetencji personelu, sprzętu oraz procedur badawczych.

Dzięki temu mają one możliwość wystawiania wiarygodnych wyników badań, które są uznawane na całym świecie. Korzystanie z usług akredytowanego laboratorium badawczego daje pewność, że wyniki badań są rzetelne i precyzyjne.

To szczególnie ważne dla firm, które muszą wykazać się odpowiednią jakością swoich produktów, aby zdobyć zaufanie klientów oraz uniknąć ewentualnych problemów prawnych. Ponadto, wyniki badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratoria są często wymagane przez różne instytucje, takie jak urzędy certyfikujące czy kontrolujące.

laboratorium
Akredytowane Laboratorium Chemiczne
Profesjonalne badania laboratoryjne w ESC Global
Zleć wykonanie analizy fizykochemicznej przez naszego eksperta.

Pomożemy Ci rozwiązać problemy czystości wody i dobierzemy dostosowany preparat, który zoptymalizuje właściwości wody w procesie produkcji. Porozmawiaj z naszym ekspertem, aby poznać najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Wybór akredytowanego laboratorium badawczego może przynieść także korzyści finansowe. Dzięki wysokiemu poziomowi kompetencji i doświadczenia personelu, badania i analizy są przeprowadzane sprawnie i terminowo.

Oznacza to mniejsze ryzyko błędów, które mogłyby prowadzić do konieczności powtarzania badań lub opóźnień w realizacji projektów. Ponadto, akredytowane laboratoria mają dostęp do najnowszych technologii i metod badawczych, co pozwala na uzyskanie precyzyjnych wyników w krótszym czasie.

W efekcie, korzystanie z usług takiego laboratorium może przyczynić się do oszczędności zarówno czasu, jak i pieniędzy, co jest szczególnie istotne dla przedsiębiorstw dążących do optymalizacji kosztów.

Podsumowując, wybór akredytowanego laboratorium badawczego to inwestycja w jakość i wiarygodność wyników badań. Dzięki temu można osiągnąć nie tylko korzyści finansowe, ale także zyskać zaufanie klientów oraz uniknąć ewentualnych problemów prawnych.

Preparaty konserwacji układów wody gorącej, CO i chłodzącej

ESC 289

Katodowa i anodowa ochrona przed korozją i osadami w układach chłodzenia. Posiada atest PZH.

ESC 400

Produkt lotny – inhibitor korozji służący do ochrony przed korozją części aparatury wykonanych z metali.

ESC 860

Produkt specjalnie zaprojektowany w celu ochrony przed kamieniem i korozją systemów zasilających.

ESC 870

Produkt do ochrony przed korozją i osadem na bazie kombinacji amin filmujących i neutralizujących

Jakie są najskuteczniejsze sposoby uzdatniania wody przeznaczonej do celów bytowych?

Filtracja mechaniczna i chemiczna jako podstawa uzdatniania wody

Uzdatnianie wody to kluczowy proces, który pozwala na uzyskanie czystej i bezpiecznej wody do celów bytowych. W artykule przedstawiamy dwa najbardziej skuteczne sposoby uzdatniania wody.

Filtracja mechaniczna to jedna z podstawowych metod uzdatniania, która polega na przepuszczaniu jej przez różnego rodzaju filtry, takie jak siatki, membrany czy wkłady filtracyjne.

Dzięki temu z wody usuwane są zawiesiny stałe oraz większość drobnoustrojów. Warto jednak pamiętać, że sama filtracja mechaniczna nie gwarantuje całkowitego oczyszczenia wody z wszelkich zanieczyszczeń. W przypadku występowania w wodzie substancji chemicznych, takich jak metale ciężkie czy pestycydy, w celu uzdatnienia wody konieczne jest zastosowanie filtracji chemicznej.

Stosuje się tutaj różne metody, takie jak adsorpcja na węglu aktywowanym, wymiana jonowa czy koagulacja.

stacja uzdatniania wody
Stacja uzdatniania wody przemysłowej
Potrzebujesz wdrożenia procesu uzdatniania wody?
Porozmawiaj z naszym ekspertem.

Pomożemy Ci rozwiązać problemy czystości wody i dobierzemy dostosowany preparat, który zoptymalizuje właściwości wody w procesie produkcji. Porozmawiaj z naszym ekspertem, aby poznać najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy.

Dezynfekcja wody – niezbędny etap uzdatniania wody dla celów bytowych

Dezynfekcja wody to kolejny kluczowy etap uzdatniania wody. Ma on na celu zniszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych, takich jak bakterie, wirusy czy pierwotniaki.

Istnieje wiele metod dezynfekcji wody, jednak najbardziej popularne i skuteczne to dezynfekcja chemiczna za pomocą chloru oraz dezynfekcja promieniowaniem UV.

Dezynfekcja chemiczna polega na dodaniu do wody odpowiedniej ilości środka dezynfekującego, najczęściej chloru lub jego pochodnych.

Chociaż ta metoda jest bardzo skuteczna, może prowadzić do powstawania niepożądanych produktów ubocznych, takich jak trichlorometan czy haloacetonitryle.

Dlatego coraz częściej stosuje się alternatywne metody dezynfekcji, takie jak promieniowanie UV.

Polega to na naświetlaniu wody promieniowaniem o odpowiedniej długości fali, które niszczy DNA drobnoustrojów i uniemożliwia im rozmnażanie.

Preparaty chemiczne marki ESC

ESCIDE 31L

Biocyd nieutleniający – mieszanina izotiazolu. Nr pozw. biobójczego: 4609/11, posiada atest PZH.

ESC 2400

Kontrola kamienia i zasadowości w układach CO i zamkniętych układów chłodzenia. Posiada atest PZH.

ESC R 290

Związek chemiczny będący mieszaniną organicznych i nieorganicznych inhibitorów korozji.

ESC 501

Polimerowy stabilizator twardości, dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym.