laboratorium

Mangan w wodzie – o czym może świadczyć?

Mangan jest jednym z pierwiastków, które występują w wodzie. Zdarza się, że jego ilość przekracza normy, co sprawia, że woda nie jest zdatna do spożycia. Przekroczone normy manganu przyczyniają się do pogorszenia właściwości organoleptycznych wody oraz do problemów związanych m.in. z pracą urządzeń AGD i rurami. Wysoka zawartość manganu najczęściej występuje w wodzie pochodzącej ze studni.

Skąd bierze się mangan w wodzie?

Mangan jest jednym z pierwiastków najczęściej występujących w skorupie ziemskiej. Jego obecność w wodzie może mieć pochodzenie naturalne bądź związane z działalnością człowieka. Jego głównym źródłem są minerały skał osadowych i magmowych. Skały rozpuszczają się w obecności jonów siarczanowych i w ten sposób trafiają do wód podziemnych. Mangan pochodzi również z zanieczyszczeń przemysłowych oraz z upraw rolniczych.

Na rozpuszczalność manganu w wodzie ma wpływ jej pH. W wodzie poniżej 7 pH mangan występuje w formie rozpuszczonej, natomiast w pH o wyższym odczynie wytrąca się z wody w postaci osadu.

Duże ilości manganu zwykle występują razem z przekroczonymi normami żelaza. Najczęściej manganu jest o rząd wielkości mniej niż żelaza. W związku z tym w przypadku wody ze studni konieczna jest analiza zawartości manganu i żelaza.

Problemy, które mogą wynikać z przekroczenia norm manganu w wodzie

Przekroczone normy manganu objawiają się dużą mętnością wody. Utleniony mangan można zobaczyć w wodzie w formie czarnych cząsteczek. Duża zawartość tego pierwiastka sprawia, że smak i zapach wody stają się nieprzyjemne. Kolejnym problemem, który sprawia nadmiar manganu, jest odkładanie się osadu w rurach, instalacjach i sprzętach AGD. Może to doprowadzić do zmniejszenia światła rur i awarii. Poza tym osad w rurach sprzyja namnażaniu się bakterii. Woda z przekroczonymi normami manganu może powodować również nieprawidłową pracę wstępnych systemów uzdatniania wody, takich jak zmiękczacze jonitowe.

Woda z manganem tworzy również problemy natury estetycznej. Osad brudzi ceramikę sanitarną, a także może pozostawiać plamy na pranych tkaninach. Zacieki i plamy są bardzo trudne do usunięcia.

Czytaj dalej