Krzemionka w wodzie przemysłowej – jakie stwarza zagrożenie?

Woda nie jest czystym związkiem H2O, ponieważ znajdują się w niej zanieczyszczenia fizyczne, chemiczne oraz biologiczne. Oprócz tego znajduje się w niej również krzemionka. Mimo tego, że nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla ludzkiego organizmu, to w niektórych przypadkach nie jest pożądanym składnikiem wody. Mowa tutaj przede wszystkim o wodzie przemysłowej, dla której stwarza zagrożenie. Czym właściwie jest krzemionka, jakie zagrożenie stwarza, jeżeli znajduje się w wodzie przemysłowej i jak się jej pozbyć?

Co to jest krzemionka i dlaczego stwarza zagrożenie w przemyśle?

Przed omówieniem zagrożeń, które wynikają z zawartości krzemionki w wodzie przemysłowej, warto określić, czym właściwie jest. SiO2  to nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym krzem występuje na IV stopniu utlenienia. Źródło krzemionki znajduje się w wietrzejących krzemianach i glinokrzemianach. Krzemionka w wodzie pitnej znajduje się w minimalnych ilościach, a biorąc pod uwagę to, że znajduje się w wielu narządach i gruczołach, nie jest niebezpieczna dla człowieka.

Problem pojawia się jednak w sytuacji, w której znajduje się w wodzie wykorzystywanej w przemyśle – jej stężenie można sprawdzić dzięki analizie zawartości krzemionki. Największym problemem, jeżeli chodzi o zawartość krzemionki w wodzie wykorzystywanej w przemyśle, jest fakt, że pozostawia osady, które powstają na skutek odparowania wody albo są skutkiem zastosowania wysokiego ciśnienia. W praktyce oznacza to, że taka woda nie może być wykorzystywana:

  • do obróbki materiałów za pomocą wody,
  • w piecach wysokociśnieniowych przeznaczonych do produkcji pary wodnej,
  • w technologiach, w których wykorzystywane są membrany,
  • w technologii waterjjet.

Jak sobie z tym poradzić?

Usunięcie krzemionki z wody wykorzystywanej do celów przemysłowych nie jest proste. Można to zrobić dzięki wymianie jonowej, która pozwala na uzyskanie bardzo precyzyjnych efektów. Drugą metodą jest usuwanie krzemionki za pomocą odwróconej osmozy. Wówczas omawiany nieorganiczny związek chemiczny jest usuwany dzięki działaniu membrany osmotycznej.