kamień w czajniku

Co wchodzi w skład kamienia kotłowego?

Kamień kotłowy to twardy osad, powstający w wyniku termicznego rozkładu przede wszystkim związków wapnia i magnezu, które są zawarte w wodzie. Zazwyczaj osadzają się na ściankach rur, w ten sposób ograniczając przepływ wody oraz wpływają na zmniejszenie przewodzenia ciepła. Dowiedz się, co wchodzi w skład kamienia kotłowego.

Kamień kotłowy

Kamień kotłowy może powstawać we wszystkich urządzeniach, w których podgrzewana jest woda. Ponieważ stężenie jonów wapnia i magnezu w twardej wodzie jest duże, problem kamienia kotłowego dotyczy między innymi urządzeń mających kontakt z twardą wodą. W konsekwencji osady kamienne mogą tworzyć się w momencie podgrzewania wody nawet w temperaturze już przekraczającej 40°C. W skład kamienia kotłowego wchodzi przede wszystkim:

  • węglan wapnia i magnezu,
  • siarczany wapnia i magnezu,
  • krzemiany wapnia i magnezu,
  • wodorotlenki magnezu o wzorze Mg(OH)2.

Wodorotlenek magnezu tworzy się w wyniku termicznego rozkładu dobrze rozpuszczalnego w wodzie wodorowęglanu magnezu o zworze Mg(HCO3)2.

Wpływ kamienia kotłowego

Osad kamienny powstający w twardej wodzie z biegiem czasu tworzy kolejne warstwy. Odkładając się na powierzchniach rur, znacznie zmniejszają ich średnicę oraz przepływ wody. Warstwa takiego osadu kamiennego utrudnia oddawanie ciepła, powodując, że powierzchnie grzejne przekazują ciepło w mniejszym stopniu. Kamień kotłowy powoduje większe zużycie energii, co za tym idzie wzrost kosztów ogrzewania wody. Osady kamienne nie tylko utrudniają pracę kotłów, podgrzewaczy, czy innych urządzeń wykorzystywanych w domu i przemyśle, ale również mogą je zniszczyć. Obecność kamienia może również skutkować przegrzaniem się różnych elementów oddających ciepło i w wyniku pojawiających się naprężeń cieplnych oraz występowania korozji, urządzenia narażone są na częste awarie i znacznie szybsze niszczenie.

Czytaj dalej