zardzewiała rura

Czym są kupony korozyjne i jak są wykorzystywane?

Kupony korozyjne, zwane również kuponami korodującymi, to próbki materiału wykonane z tego samego materiału, co element lub konstrukcja, które mają być chronione przed korozją. Kupony te są umieszczane wewnątrz lub na powierzchni konstrukcji lub elementów, które podlegają korozji, aby monitorować proces korozji i ocenić jego wpływ na trwałość materiału. Więcej o nich przeczytasz poniżej.

Główne zastosowania kuponów korozyjnych

Kupony korozyjne są umieszczane w bliskim sąsiedztwie materiału, który ma być chroniony przed korozją, takim jak rurociągi, zbiorniki, platformy morskie, czy stalowe konstrukcje. Próbki te podlegają takim samym warunkom atmosferycznym lub środowiskowym, co właściwy materiał, dlatego są używane do monitorowania tempa korozji i oceny, jak długo materiał może pozostać w dobrej kondycji. Poprzez analizę próbek korozyjnych, można określić tempo degradacji materiału i przewidywać, kiedy będzie konieczna jego wymiana lub konserwacja. To pomaga w planowaniu serwisu i zmniejsza ryzyko nieoczekiwanych awarii.

Testowanie skuteczności ochrony przed korozją

Kupony korozyjne są również wykorzystywane do oceny skuteczności metod ochrony przed korozją, takich jak powłoki antykorozyjne, farby, ochrona katodowa czy systemy zabezpieczania przed korozją. Testy te pozwalają na ocenę, czy zastosowane środki są skuteczne w ochronie konstrukcji. Kupony korozyjne są również używane w badaniach naukowych w celu zrozumienia procesów korozji i rozwoju nowych metod ochrony przed korozją. Pomagają w opracowywaniu lepszych rozwiązań w dziedzinie inżynierii materiałowej i ochrony przed tego rodzaju procesem.

Czytaj dalej