badanie wody w laboratorium

Metody oceny sprawności złóż jonowymiennych

Woda użytkowana przez ludzi jest regularnie badana przez wyspecjalizowane laboratoria. Sprawdza się jej parametry fizykochemiczne oraz chemiczne, a jeśli nie spełnia określonych warunków, stosuje się sprawdzone metody uzdatniania. Jedną z nich jest stosowanie złóż jonowymiennych. Jak sprawdzić ich stan i zapewnić długotrwałe funkcjonowanie?

Badanie zawartości żelaza w wodzie

Złoże jonowymienne ma na celu usunięcie z wody składników, które sprawiają, że jest ona twarda. Jej zmiękczanie polega na wymianie jonów wapnia i magnezu na jony sodu. Proces ten zachodzi w trakcie przepływania wody przez żywicę jonowymienną. Sprawność złoża może się zmniejszać, jeśli woda cechuje się wysokimi wartościami żelaza. Jony żelaza są bowiem pochłaniane przez żywicę. By ocenić stan oraz potencjalny spadek efektywności złoża, przeprowadza się analizę zawartości żelaza w wodzie. Interpretacja uzyskanych wyników pozwala stwierdzić spełnienie norm lub występowanie zanieczyszczeń i konieczność podjęcia określonych działań.

Analiza zawartości żelaza może wskazać na:

  • małe zanieczyszczenie – gdy zawartość żelaza wynosi 0 – 100 mg/l,
  • średni i wysokie zanieczyszczenie wody – przy zawartości żelaza od 100 do 250 mg/l,
  • bardzo duże zanieczyszczenie wody – gdy zawartość żelaza wynosi ponad 250 mg/l.

Dlaczego należy sprawdzać stan złoża jonowymiennego?

Warto pamiętać, że jony żelaza nie są eliminowane podczas procesu regeneracji złoża jonowymiennego, dlatego z czasem jego sprawność może spadać. Już przy średnim poziomie zanieczyszczeń mogą pojawić się poważne problemy z funkcjonowaniem urządzenia. Bardzo duże zanieczyszczenie może wiązać się ze znacznym pogorszeniem jakości wody i zmniejszeniem wydajności złoża. Należy również pamiętać, że każdy model ma określoną wydajność i wymaga regeneracji.

Czytaj dalej