analiza ph

W jakim celu wykonujemy analizę pH i jak jest ona przeprowadzana?

Analiza pH to powszechnie stosowane badanie, które pozwala określić kwasowość lub zasadowość substancji. Pomiar ten odgrywa kluczową rolę w wielu dziedzinach nauki i przemysłu. W artykule omówimy cele, dla których wykonuje się analizę pH oraz metody jej przeprowadzania.

Zastosowanie analizy pH w różnych dziedzinach

Analiza pH znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. W medycynie pomiar ten jest niezbędny do monitorowania równowagi kwasowo-zasadowej organizmu, co ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie układów narządów. W przypadku zaburzeń równowagi, jak np. kwasica czy alkalizacja, lekarze mogą odpowiednio dobrać terapię, aby przywrócić prawidłowe wartości pH. Badanie pH jest również nieodzownym elementem kontroli jakości w przemyśle spożywczym. Wartość ma bowiem istotne znaczenie dla trwałości produktów, ich smaku oraz bezpieczeństwa spożycia. Przykładem może być przemysł mleczarski, gdzie analiza pH pozwala na ocenę świeżości mleka oraz właściwego przebiegu procesów fermentacyjnych w produkcji serów czy jogurtów.

Metody przeprowadzania analizy pH

Najbardziej powszechną i zarazem najprostszą metodą jest użycie papierków wskaźnikowych, zwanych również paskami lakmusowymi. Są one nasączone substancjami chemicznymi, które zmieniają kolor w zależności od kwasowości lub zasadowości badanej substancji. Wystarczy zanurzyć pasek w próbce, a następnie porównać jego kolor z skalą barwną dołączoną do opakowania, aby odczytać wartość pH. Bardziej precyzyjne wyniki można uzyskać stosując elektrochemiczne mierniki pH, zwane potencjometrycznymi. Takie urządzenia składają się z elektrody pomiarowej oraz wzorcowej, które są zanurzone w badanej substancji. Między elektrodami powstaje napięcie elektryczne proporcjonalne do wartości pH roztworu. Miernik odczytuje to napięcie i przelicza je na wartość pH, która jest wyświetlana na ekranie urządzenia. Warto dodać, że istnieją również metody spektroskopowe, które pozwalają na pomiar pH za pomocą analizy widma absorpcyjnego badanej substancji. Metody te są jednak rzadziej stosowane ze względu na większą złożoność i wyższe koszty aparatury.

Czytaj dalej