węgiel organiczny

Całkowity węgiel organiczny w wodzie – jak się go oznacza?

Węgiel organiczny jest jednym z parametrów, które występują w wodzie. Redukcja tego związku jest kluczowa w przypadku wody przeznaczonej do celów spożywczych i przemysłowych. Wysoki poziom węgla organicznego może wskazywać na występowanie zanieczyszczeń pochodzenia organicznego mogących mieć różne źródła. Najczęściej są efektem mikrobiologicznego rozkładu cząsteczek pochodzących od roślin i zwierząt oraz przedostawania się do wody odpadów, ścieków czy chemikaliów.

Oznaczanie całkowitego węgla organicznego w wodzie

Zawartość węgla organicznego w wodzie oznacza się metodą spektrometrii w zakresie podczerwieni IR. Badanie wykonuje się według normy PN EN 1484:1997. Ten rodzaj spektrometrii wykorzystuje promieniowanie podczerwone.

Analizator zawartości węgla organicznego działa w oparciu o utlenianie w podwyższonej temperaturze na katalizatorze platynowym i detekcję w podczerwieni. Funkcją analizatora jest określenie zawartości związków organicznych w cieczach. Powszechnie stosowana w analizatorach TOC metoda utleniania katalitycznego przez spalanie umożliwia skuteczne utlenianie nie tylko związków organicznych o niewielkiej masie cząsteczkowej łatwo ulegających rozkładowi, ale także związków wielkocząsteczkowych, nierozpuszczalnych i trudno ulegających rozkładowi. Zastosowanie katalizatora platynowego umożliwia obniżenie temperatury spalania.

Gdzie stosuje się pomiary całkowitego węgla organicznego?

Pomiary całkowitego węgla organicznego w wodzie stosuje się w wielu sektorach. Dzięki analizie wody można ustrzec się przed wystąpieniem awarii i różnego typu nieprawidłowościami.

Badania wykonuje się w przypadku wody pitnej dostarczanej przez zakłady wodociągowe. Jest to ważne ze względu na to, że węgiel organiczny reaguje z niektórymi środkami chemicznymi służącymi do dezynfekcji wody. Dzięki badaniom możliwe jest ustrzeżenie konsumentów przed spożywaniem wody, która zawiera szkodliwe związki.

Woda najwyższej jakości wykorzystywana jest przez zakłady farmaceutyczne. Podczas produkcji leków woda musi być na tyle czysta, by nie mogło dojść do rozwoju bakterii. Zakładami, które również wykorzystują bardzo czystą wodę, są firmy produkujące mikroprocesory oraz układy scalone.

Czytaj dalej