badanie jakości wody

Co to znaczy, że badania są akredytowane?

Istotna część analiz wody oraz osadów pochodzących z przemysłowych układów wodno – parowych przeprowadzanych w laboratorium badań fizykochemicznych naszej firmy to badania akredytowane. Co to w praktyce oznacza?

Badania akredytowane to jakość potwierdzona certyfikatem

Informacja o tym, że badanie jest akredytowane oznacza, że uprawniona do tego instytucja potwierdziła jakość procedur stosowanych w danym laboratorium. Przyznany certyfikat gwarantuje, że analizy spełniają wyśrubowane kryteria jakości i mogą być podstawą do podejmowania dalszych kroków.

Instytucję, która wydaje badania, powinna cechować niezależność i bezstronność oraz najwyższe kwalifikacje merytoryczne pracowników.

Nasze laboratorium szczyci się certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1752, wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji (państwową jednostkę uprawnioną do udzielania certyfikatów, która sprawuje kontrolę nad laboratoriami badawczymi) oraz sprawdzonym systemem zarządzania, zgodnym z normą EN ISO/IEC 17025.

Aby badania wykonywane w laboratorium zostały uznane za akredytowane, muszą one spełnić szereg wyśrubowanych wymagań, wśród których można wyróżnić rzetelność wykonywanych badań, niezależność od różnego rodzaju nacisków, odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania prowadzonych analiz, system zarządzania, wysokie kompetencje personelu, odpowiednie wyposażenie czy sposób pobierania próbek.

Analizy jakości wody warto wykonać w laboratorium, które posiada akredytowane badania. Dzięki temu będziemy mogli na podstawie wyników, podjąć odpowiednie decyzje w zakresie kondycjonowania wody. Sprawdź, jakie badania fizykochemiczne parametrów wody przeprowadzamy oraz które z nich są akredytowane. Informacja o tym, jest zawarta na naszej stronie internetowej przy każdym badaniu.

Czytaj dalej