Czym jest analiza ICP-OES?

Główne składniki systemu ICP-OES

ICP-OES, czyli indukcyjnie sprzężona plazma z optycznym wydzielaniem emisji spektrometrii atomowej, to zaawansowana technika analityczna stosowana do określania zawartości pierwiastków w próbkach ciekłych. Jest to jedna z metod spektrometrii atomowej, która pozwala na precyzyjne i czułe pomiarowanie wielu pierwiastków jednocześnie.

  • Indukcyjnie sprzężona plazma (ICP) to zjonizowany gaz (zazwyczaj argon), który jest poddawany wysokiemu napięciu, co powoduje jonizację atomów w próbce. W wyniku tego procesu powstaje gorąca i stabilna plazma, w której atomy próbki zostają zjonizowane.
  • Optyczne wydzielanie emisji to część spektrometru, która umożliwia pomiar intensywności emisji świetlnej emitowanej przez zjonizowane atomy w plazmie. Ta emisja jest charakterystyczna dla każdego pierwiastka i może być używana do identyfikacji i ilościowego pomiaru jego zawartości w próbce.
analiza chemiczna
Analiza metodą ICP-OES
Potrzebujesz analizy metodą ICP-OES?
Zleć wykonanie analizy fizykochemicznej przez naszego eksperta.

Pomożemy Ci rozwiązać problemy czystości wody i dobierzemy dostosowany preparat, który zoptymalizuje właściwości wody w procesie produkcji. Porozmawiaj z naszym ekspertem, aby poznać najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy.

Przebieg procesu analizy metodą ICP-OES

Analiza ICP-OES jest bardzo przydatną techniką w analizie chemicznej, zwłaszcza gdy potrzebujemy precyzyjnych wyników dla wielu pierwiastków jednocześnie.

Jest szeroko stosowana w laboratoriach badawczych, przemyśle chemicznym, środowiskowym, metalurgicznym, geologicznym i wielu innych dziedzinach.

Próbka jest wprowadzana do plazmy poprzez rozpylenie jej kroplami lub w postaci aerozolu. W plazmie dochodzi do jonizacji atomów z próbki.

Zjonizowane atomy emitują charakterystyczne linie spektralne, które są rejestrowane przez spektrometr.

Analiza jest przeprowadzana dla wielu długości fal (widma) jednocześnie, co pozwala na identyfikację wielu pierwiastków w tym samym czasie.

Intensywność emisji jest mierzona i używana do obliczenia zawartości każdego pierwiastka w próbce.

Preparaty chemiczne redukujące tlen

Czym jest analiza ICP-OES?

ESC A 114L

Ochrona instalacji – kondensat, dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym.

Czym jest analiza ICP-OES?

ESC R 10L

Redukcja tlenu na bazie siarczynu sodowego, nielotny.
Posiada atest PZH

Czym jest analiza ICP-OES?

ESC R 120L

Wielofunkcyjny produkt do konserwacji kotłów parowych. Posiada atest PZH.

Czym jest analiza ICP-OES?

ESC R 123L

Reduktor tlenu dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym. Posiada atest PZH.