badanie wody

Jak często należy badać wodę do zastosowań przemysłowych?

Z uwagi na to, że woda nie jest czystym związkiem H2O, może stwarzać zagrożenie dla osób, które z niej korzystają. Mowa tutaj między innymi o zanieczyszczeniach, które mogą się w niej znajdować. Mogą to być zanieczyszczenia fizyczne, na przykład cząstki obumarłych roślin czy cząsteczki gleby, zanieczyszczenia chemiczne, czyli ścieki czy zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa oraz zanieczyszczenia biologiczne. Aby woda mogła być bezpiecznie wykorzystywana, należy ją regularnie badać. Jak często to robić?

Dlaczego należy przeprowadzać badania wody?

Aby dowiedzieć się, czy woda do zastosowań przemysłowych ma odpowiednie parametry, konieczne jest przeprowadzenie analizy wody. Dzięki takiemu badaniu można określić, jakie substancje w niej występują oraz ustalić, jakie ma parametry. Co więcej, jeśli występują w niej zanieczyszczenia, można ustalić, jakie metody pozwolą na ich skuteczne usunięcie. Mowa tutaj między innymi o doborze urządzeń filtracyjnych czy metod oczyszczania.

Kiedy należy przeprowadzać badania wody do zastosowań przemysłowych?

Zakres i czas przeprowadzanych badań jest zależny między innymi od przeznaczenia wody. Na przykład w przypadku wody wodociągowej najczęściej wykonywanym badaniem jest badanie twardości wody. Analiza wody pod kątem fizykochemicznym i mikrobiologicznym powinna być przeprowadzana co najmniej raz na 12 miesięcy. Kompleksowe badania wody powinny być przeprowadzane między innymi w przypadku, jeżeli woda z danego ujęcia nie była wykorzystywana przez dłuższy czas oraz jeżeli właściwości organoleptyczne powodują niepokój.

Badanie jest konieczne również w sytuacji, w której jakość wody uległa pogorszeniu, na przykład stała się mętna. Niepokojące powinny być też osady na naczyniach czy armaturze oraz podrażnienia skóry. Kolejnym przypadkiem są dolegliwości układu pokarmowego osób, które korzystają z wody. Znając wyniki badań, można określić, jakie zanieczyszczenia występują w wodzie i precyzyjnie dobrać urządzenia filtracyjne, które pomogą w jej uzdatnieniu i poprawie jakości.

Czytaj dalej