Jakie związki chemiczne odpowiadają za twardość wody?

Twardość wody surowej w Polsce kształtuje się na dość wysokim poziomie. Nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia, ale stwarza problemy w gospodarstwach domowych i w sektorze przemysłowym. Z tego powodu w wielu miejscach dąży się do zredukowania twardości wody. Twardość jest właściwością chemiczną wody spowodowaną przez rozpuszczone w niej powszechnie występujące związki chemiczne.

Rodzaje twardości wody

Za twardość wody odpowiadają głównie sole wapnia i magnezu. Z tego powodu wyróżniany jest podział na twardość wapniową i twardość magnezową. Poza tym twardość ogólna rozróżniana jest także na twardość węglanową, na którą składają się węglany, wodorowęglany i wodorotlenki wapnia i magnezu oraz twardość niewęglanową, którą mogą tworzyć siarczany, chlorki czy krzemiany wapnia i magnezu. Im więcej tych związków znajduje się w wodzie, tym większy jest stopień jej twardości.

Sole wapnia i magnezu występują powszechnie w środowisku. Ich źródłem są skały, które krasowieją i rozpuszczają się w wodzie głównie jako wodorowęglany wapnia i magnezu.

Twardość węglanową można usunąć, gotując wodę. Dzięki podgrzaniu, węglany wapnia i magnezu wytrącają się w postaci osadu. Aby usunąć niewęglanową twardość wody, konieczne jest dodanie do niej np. węglanu sodu.

W jaki sposób twarda woda wpływa na działanie urządzeń?

Twarda woda podczas podgrzewania powoduje osadzanie się kamienia kotłowego. Zjawisko to jest szczególnym problemem w systemach grzewczych. Kamień utrudnia pracę systemów, zmniejszając wydajność procesu grzewczego. Dzieje się tak, ponieważ kamień osadza się wewnątrz rur, co może doprowadzać nawet do całkowitego zablokowania przepływu wody. Twarda woda może przyczyniać się również do powstawania korozji.

Badanie jakości wody jest szczególnie ważne w przemyśle, ponieważ kamień kotłowy np. w układach chłodzenia czy kotłowniach może powodować poważne awarie i przestoje w pracy. Jakość wody jest bardzo istotna również przy produkowaniu żywności. Twarda woda może powodować pogorszenie się smaku i wyglądu produktów, czy utrudniać proces fermentacji np. piwa.