badanie korozji

Jak przebiega analiza strukturalna postępu korozji?

Monitorowanie postępu korozji jest możliwe dzięki wykorzystaniu tzw. kuponów. Pozwalają one na ocenę miejsca występowania tego zjawiska, jego tempa i skali zagrożenia, z jakim się wiąże. Kupony wykonywane są z różnego rodzaju metali, odpowiednich dla danej instalacji. Zwykle są to blaszki o prostokątnym kształcie, które po upływie pewnego czasu umożliwiają ocenę średniej szybkości korozji. Dowiedz się więcej!

Przygotowanie kuponów do analizy postępy korozji

Kupony, czyli specjalne blaszki z metalu, są instalowane w badanej instalacji na z góry określony czas. Są wcześniej odpowiednio oznaczone poprzez kody identyfikujące oraz znaczniki wskazujące na masy początkowe. Parametry te pozwalają na późniejszą identyfikację ewentualnych zniszczeń i ustalenie ubytków masy po ekspozycji.

Dzięki demontażowi kuponów możliwa jest analiza postępów korozji, po ekspozycji blaszek w środowisku korozyjnym. Próbki te waży się, co pozwala na precyzyjne określenie ubytku metalu. To wartość, która ułatwia określenie szybkości korozji w jednostkach wagowych. Dodatkowo porównuje się je z blaszkami kontrolnymi, co ułatwia określenie stanu ochrony antykorozyjnej.

Jak wykorzystuje się wyniki uzyskane podczas badania szybkości korozji?

W przypadku otrzymania niezadowalających wyników badania zwykle zleca się bardziej szczegółowe badania. Jeśli zatem po wykorzystaniu kuponów antykorozyjnych pojawi się ryzyko wystąpienia zjawiska korozji w zanalizowanym układzie, konieczne jest skorzystanie z usług specjalistycznego laboratorium analiz fizykochemicznych. Nasz firma wykonuje analizy, które pozwalają ustalić występowanie określonych pierwiastków w wodzie, mających wpływ na te niekorzystne zmiany.

Jeśli masz jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu. Chętnie wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Czytaj dalej