korozja

W jakich branżach warto stosować kupony korozyjne?

Kupony korozyjne stosuje się w takich branżach, jak przemysł spożywczy, papierniczy, wulkanizacyjny, w sektorze produkcji nawozów sztucznych czy przemyśle petrochemicznym, czyli wszędzie tam, gdzie funkcjonują wodne układy chłodnicze. Do monitorowania możliwości występowania zjawiska korozji w wodnych układach chłodniczych, jej tempa rozwoju i skali powodowanego przez nią zagrożenia, wykorzystuje się kupony korozyjne. Sprawdź, co warto o nich wiedzieć.

Czym są kupony korozyjne?

Kupony korozyjne produkuje się z różnych rodzajów i stopów metali w zależności od materiału instalacji, w postaci blaszek o najczęściej prostokątnym profilu. Ich zadaniem jest określenie szybkości korozji w czasie ekspozycji kuponów w instalacji. Późniejsza identyfikacja kuponów oraz ustalenie ubytków masy po ekspozycji możliwe jest dzięki kodom identyfikacyjnym, wytłaczanym na kuponach oraz dzięki znacznikom z wyznaczonymi masami początkowymi.

Kupony przed ekspozycją są dokładnie ważone, następnie po określonym czasie ekspozycji wydobywane, czyszczone i ponownie ważone, co pozwala określić ubytek masy. Analiza postępu korozji przeprowadzana jest metodą wagową i pozwala określić ilościowo szybkość postępowania korozji w jednostkach wagowych. Kupony korozyjne mogą stanowić punkt odniesienia dla innych technik monitorowania korozji.

Jakie korzyści płyną ze stosowania kuponów korozyjnych?

Istnieje wiele korzyści ze stosowania kuponów korozyjnych w wodnych układach chłodniczych. Pozwalają one bowiem w porę zidentyfikować występujące zagrożenia, określając miejsce ich pojawiania się, tempo rozwoju czy skalę niebezpieczeństwa. Monitoring za pomocą kuponów korozyjnych daje możliwość zapobiegania poważnym awariom oraz usterkom. Kupony korozyjne ponadto, określając dokładnie wielkość ubytku masy, przy wiedzy na temat pola powierzchni próbki oraz czasu ekspozycji, pozwalają precyzyjnie określić ilościowo i jakościowo szybkość korozji.

Nasza firma zajmuje się kompleksowo uzdatnianiem wody chłodzącej, od której jakości zależy prawidłowa praca instalacji przemysłowych. Warto zdać sobie sprawę, że zbyt duże zasolenie i twardość wody prowadzi do powstawania kamienia oraz korozji, obniżających efektywność systemu chłodzenia. W wodzie chłodzącej mogą rozwijać się grzyby i bakterie, tworzące szlamy oraz osady biologiczne, zaburzające pracę układu chłodzącego. Dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na odpowiedni sposób uzdatniania wody chłodzącej.

Czytaj dalej