Na czym polega analiza spektrofotometryczna?

Spektrofotometr to urządzenie laboratoryjne, którego działanie polega na mierzeniu ilości światła absorbowanego przez badaną próbkę. Dzięki temu możliwe jest oznaczanie stężenia  oraz obecności różnych substancji chemicznych. Na czym polega analiza spektrofotometryczna i kiedy się ją stosuje?

Jak działa spektrofotometr?

Działanie spektrofotometru opiera się o analizę widma światła. Co to oznacza w praktyce? Widmo światła powstaje na skutek oddziaływania promieniowania na substancję. Następnie wiązka światła przechodzi przez siatkę dyfrakcyjną lub pryzmat. W tym momencie następuje wybór prawidłowej długości fal, które przepuszcza się przez szczelinę. Światło przechodzi wówczas przez próbkę w specjalnej kuwecie, a następnie pada na detektor. W ten sposób zostaje przeprowadzona analiza spektrofotometryczna. Pozwala ona oznaczyć obecność i stężenie substancji nieorganicznych w próbce trudnych do zaabsorbowania przy zastosowaniu innych metod.

Zastosowanie analizy spektrofotometrycznej

Analizę spektrofotometryczną wykonuje się przy rutynowych badaniach w chemii analitycznej. Wykorzystuje się ją głównie do zaobserwowania struktury związków organicznych, najczęściej roztworów, ale także ciał stałych i gazów. Ta metoda pozwala na bardzo dokładne znaczenie stężenia substancji nieorganicznych. Spektrofotometria to technika, którą często wykorzystuje się na przykład przy badaniach jakości wody. Dlaczego? Z jej pomocą można uzyskać informacje na temat różnych parametrów, m.in.: zawartości chlorków, żelaza, krzemionki, manganu, ale także twardości wody. Z użyciem spektrofotometrów sprawdza się również poziom zanieczyszczenia zbiorników wodnych. Ta technika pozwala także na badanie zawartości składników mineralnych i toksyn w materiałach biologicznych – np. w żywności.