woda

Na czym polega analiza wody?

Woda to nieodłączny element życia na naszej planecie.  Dlatego tak ważne jest, aby dbać o jej jakość. Właściwe badanie wody pozwala na ocenę jej stanu oraz wykrycie ewentualnych zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym jest analiza wody i jak przebiega jej proces.

Czym jest analiza wody?

Analiza wody jest zbiorem badań laboratoryjnych oraz pomiarów fizycznych, chemicznych i biologicznych, które mają na celu określenie jakości wody oraz identyfikację ewentualnych zanieczyszczeń. Badania te pozwalają na ocenę jej przydatności  do spożycia, użytku przemysłowego, nawadniania czy ochrony środowiska. Analiza wody może być przeprowadzana na różnych etapach jej cyklu życiowego – od pobierania próbek ze źródła, przez proces uzdatniania, aż po kontrolę jakości wody pitnej dostarczanej do odbiorców.

Proces przeprowadzania analizy wody

Przeprowadzenie analizy wody składa się z kilku etapów, które obejmują m.in. pobieranie próbek, przechowywanie. Pobieranie próbek wody jest pierwszym i  kluczowym elementem tego procesu, gdyż od prawidłowego wykonania tej czynności zależy wiarygodność wyników badań. W przypadku analizy wody pitnej próbki pobiera się zwykle z kranu, natomiast w przypadku wód powierzchniowych czy gruntowych – bezpośrednio ze źródła. Przechowywanie i transport próbek do laboratorium również muszą być przeprowadzone zgodnie z określonymi procedurami, aby uniknąć zmiany właściwości badanej wody czy jej zanieczyszczenia. Badania laboratoryjne są ostatnim etapem analizy wody. W laboratorium specjaliści przeprowadzają różne rodzaje badań, stosując odpowiednie metody analityczne i aparaturę. Wyniki badań są następnie interpretowane i porównywane z obowiązującymi normami oraz standardami jakości wody.

Czytaj dalej