Woda w układach parowych – jakie powinna mieć parametry?

Odpowiednie parametry wody w układach parowych wspomogą efektywne eksploatowanie instalacji oraz uniknięcie kosztownych awarii sprzętu. Przy użytkowaniu układów parowych istotne jest więc utrzymanie zalecanych parametrów wody, które umożliwią zachowanie wysokiej jakości pary oraz sprawności systemu. Niestosowanie się do wytycznych, czyli korzystanie z wody o nieodpowiednich parametrach może prowadzić do osadzania się kamienia, powstania korozji lub spienienia się wody.

Parametry wody w układzie parowym – na co zwrócić uwagę?

Jedną z istotniejszych cech charakterystycznych wody w kotłach parowych jest poziom jej kwasowości, czyli wartość pH, której zalecany zakres wynosi 11,5-13 pH. Oznacza to, że stężenie jonów wodorotlenowych cieczy jest wyższe niż stężenie jonów wodorowych. Roztwór o pH w granicach 11,5-13 jest roztworem posiadającym odczyn zasadowy – zapobiega to rozpuszczeniu żelaza w wodzie, czyli powstania korozji skutkującej uszkodzeniem instalacji. Zalecana zasadowość OH wody w układzie parowym to zakres 200 – 600 mg/l CaCO3. Wartość ta hamuje powstawanie kamienia kotłowego będącego czynnikiem powodującym straty energetyczne wynikające z ograniczenia przewodzenia ciepła. W celu hamowania powstawania kamienia, jego usuwania oraz zapobiegania występowania zjawiska korozji warto korzystać także z produktów do konserwacji kotłów parowych.

Istotną kwestią wpływającą na prawidłowe funkcjonowanie instalacji parowej jest obecność w wodzie żelaza, którego zawartość nie powinna przekraczać 0,2 mg/l. Zbyt wysoka wartość może wskazywać na występowanie korozji oraz przyczyniać się do powstawania osadu zmniejszającego ciśnienie oraz uniemożliwiającego prawidłowe działanie instalacji.

Maksymalna przewodność elektryczna wody zasilającej układy parowe to wartość określająca całkowitą ilość substancji rozpuszczonych, które nie powinny przekraczać 5000 µS/cm. Zbyt duża przewodność wody w kotłach parowych skutkuje rozdzielaniem pary, czyli obniżeniem jej jakości.

Woda zasilająca układy parowe powinna charakteryzować się zerową twardością ogólną. Zmiękczanie twardej wody ma na celu zapobieganie osadzaniu się na elementach instalacji kamienia, którego obecność może spowodować liczne uszkodzenia systemu.