14maj/22
woda

Jakie związki chemiczne odpowiadają za twardość wody?

Twardość wody surowej w Polsce kształtuje się na dość wysokim poziomie. Nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia, ale stwarza problemy w gospodarstwach domowych i w sektorze przemysłowym. Z tego powodu w wielu miejscach dąży się do zredukowania twardości wody. Twardość jest właściwością chemiczną wody spowodowaną przez rozpuszczone w niej powszechnie występujące związki chemiczne. Czytaj więcej

Czytaj dalej
08kwiecień/22
badanie

Jakie informacje można uzyskać dzięki analizie z użyciem ICP-OES?

Analiza składu pierwiastkowego odgrywa bardzo ważną rolę w wielu branżach. Dzięki badaniom wykonywanym przez wysoko wykwalifikowany personel możliwe jest uzyskanie dokładnych i nieprzekłamanych wyników. Analiza z użyciem ICP-OES, czyli metody spektroskopii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie daje możliwość badania substancji różnego typu. Czytaj więcej

Czytaj dalej
24marzec/22
węgiel organiczny

Całkowity węgiel organiczny w wodzie – jak się go oznacza?

Węgiel organiczny jest jednym z parametrów, które występują w wodzie. Redukcja tego związku jest kluczowa w przypadku wody przeznaczonej do celów spożywczych i przemysłowych. Wysoki poziom węgla organicznego może wskazywać na występowanie zanieczyszczeń pochodzenia organicznego mogących mieć różne źródła. Najczęściej są efektem mikrobiologicznego rozkładu cząsteczek pochodzących od roślin i zwierząt oraz przedostawania się do wody odpadów, ścieków czy chemikaliów. Czytaj więcej

Czytaj dalej
22luty/22
laboratorium

Mangan w wodzie – o czym może świadczyć?

Mangan jest jednym z pierwiastków, które występują w wodzie. Zdarza się, że jego ilość przekracza normy, co sprawia, że woda nie jest zdatna do spożycia. Przekroczone normy manganu przyczyniają się do pogorszenia właściwości organoleptycznych wody oraz do problemów związanych m.in. z pracą urządzeń AGD i rurami. Wysoka zawartość manganu najczęściej występuje w wodzie pochodzącej ze studni. Czytaj więcej

Czytaj dalej
25styczeń/22
kocioł w laboratorium

Jak zapobiegać powstawaniu kamienia kotłowego?

Kamień kołowy jest powszechnie występującym zjawiskiem. Jest to twardy, kruchy i przestrzenny osad mineralny składający się głównie z węglanu wapnia i węglanu magnezu. Kamień wytrąca się podczas wzrostu temperatury, zmiany pH, odgazowania, zmiany ciśnienia lub odparowania nieuzdatnionej wody. Kamień tworzy się, gdy stężenie soli przekroczy rozpuszczalność w wodzie. Czytaj więcej

Czytaj dalej