Nasze laboratorium

Laboratorium analityczne wykonuje badania fizykochemiczne wody (np. wody kotłowej i chłodniczej) oraz osadów szczególnie powstających w kotłach i urządzeniach wchodzących w skład układów chłodzenia.

Wyposażone jest w nowoczesne sprzęty do badania właściwości fizykochemicznych wody i osadów, między innymi:

  • analizator składu chemicznego spektrometr ICP – OES (Agilent);
  • analizator węgla organicznego TOC (Shimadzu);
  • spektrofotomter UV-Vis (Hach);
  • chromatograf gazowy z detektorm BID (Shimadzu);
  • fotometry (Palintest);
  • mineralizator mikrofalowy (Ertec Poland);
  • wagi (Radwag);
  • ph – metry (Elmetron);
  • konduktometry (Elmetron);

Urządzenia obsługiwane są przez wysoko wykwalifikowany personel.

Badania wykonywane są zgodnie z zakresem i metodami podanymi w aktualnych normach polskich oraz normach międzynarodowych.

Działalność laboratoryjna prowadzona jest w sposób bezstronny i jest zorganizowana i zarządzana w taki sposób, aby chronić bezstronność w prowadzonych badaniach.

Laboratorium zapewnia poufność informacji i ochronę praw własności klienta

Zakres działalności

Zakres działalności laboratoryjnej, dla której spełnione są wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 obejmuje badania parametrów fizykochemicznych i chemicznych wody (w tym uzdatnionej, surowej, przemysłowej) oraz oznaczanie składu chemicznego wody i osadów z układów chłodzenia i z układów kotłowych dla klientów zewnętrznych.