Projekty Badawczo-Rozwojowe w ESC GLOBAL

Projekty finansowane w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
Oś Priorytetowa 1, Działanie 1.5

NR NABORU TYTUŁ PROJEKTU
RPZP.01.01.00-32-0022/19 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ESC GLOBAL Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym i krajowym poprzez wprowadzenie innowacyjnych testów do analiz fizyko – chemicznych wskaźników jakości wody przemysłowej w układach wodno – parowych.

Status: wybrany do dofinansowania, w trakcie podpisywania umowy

RPZP.01.05.00-32-W071/19 Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ESC GLOBAL Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym i krajowym poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów ESC 120 Plus do kondycjonowania wody w przemysłowych instalacjach kotłowni parowych.

Status: w realizacji

RPZP.01.01.00-32-0013/18 Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad nowatorskim zastosowaniem pochodnych aminowych oraz związków polimerowych do produkcji innowacyjnych preparatów do kondycjonowania wody w przemysłowych układach kotłowych i chłodniczych.

Status: w realizacji

RPZP.01.05.00-32-0035/16 Wprowadzenie nowej generacji produktów z serii ESC 458 do konserwacji układów wody chłodzącej i kotłowej przez przedsiębiorstwo ESC GLOBAL Sp. z o. o.

Status: zakończony